Fukkatsu no hi
Παίζουν
Masao Kusakari
Shûzô Yoshizumi
Tsunehiko Watase
Yasuo Tatsuno
Isao Natsuyagi
Nakanishi Taichô (ως Isao Natsuki)
Sonny Chiba
Yamauchi Hakase (ως Shin'ici Chiba)
Kensaku Morita
Ryûji Sanazawa
Toshiyuki Nagashima
Akimasa Matsuo
Haruki Kadokawa
Taiin
Chû Takatsuki
Taiin
Takeshige Hatanaka
Taiin
Riki Gonoue
Taiin
Eiji Yuki
Taiin
Τζωρτζ Κένεντι
Konwei Teitoku
Μπο Σβένσον
Kâtâ Shôsa
Stephanie Faulkner
Sara Bêkâ (ως Sutefanî Fôkunâ)
Julie Khaner
Josei Taiin (ως Jurî Kânâ)
Ντανιέλ Σνάιντερ
Josei Taiin (ως Danieru Shunaidâ)
Laura Pennington
Josei Taiin (ως Rôra Peninguton)
Diane Lasko
Josei Taiin (ως Daian Rasukou)
Νίκολας Κάμπελ
Musen-gakari (ως Nikorasu Kyanberu)
Chris Wiggins
Borojinofu Hakase (ως Kurisu Wiginsu)
© 2021 iShow.gr