Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους Eπ. #8.1
Είμαι Έλλην γιατί εγεννήθην έτσι
Συνοπτικά: Ένα διαφορετικό ανέβασμα του ''Προμηθέα'' από τους Γερμανούς Rimini Protokoll περιγράφει την πολύπλευρη ταυτότητα των Ελλήνων στη διαχρονική της υπόσταση (αρχαία σύμβολα, απόγονοι ηρώων του 1821) και κυρίως στη συγχρονική της παρουσία μέσα από τις καθημερινές συγκρούσεις στην Αθήνα του 2011.
© 2021 iShow.gr