ΒΟΥΛΗ
17
Τετάρτη 18/9
19
09:00
Πρωινή ανάγνωση
10:00
Κοινοβουλευτικό έργο
Βουλή
18:00
Κοινοβουλευτικό έργο
Βουλή
22:00
Κάρτα Μέλους / Διαβουλεύσεις
23:30
Η Τελευταία Κόρη
00:00
Επανάληψη προγράμματος
01:00
Επανάληψη προγράμματος
© 2019 iShow.gr