ΒΟΥΛΗ
19
Τετάρτη 20/11
21
09:00
Πρωινή ανάγνωση
10:00
Κοινοβουλευτικό έργο
Βουλή
18:00
Κοινοβουλευτικό έργο
Βουλή
22:00
Κάρτα Μέλους / Διαβουλεύσεις
23:30
Ντοκιμαντέρ
00:00
Επανάληψη προγράμματος
01:00
Επανάληψη προγράμματος
© 2019 iShow.gr