21
Δευτέρα 22/7
23
06:00
Νέα
06:15
Οι Παρατηρητές
06:20
Down to Earth
06:30
Νέα
06:45
Γαλλικοί Δεσμοί
06:50
Μόδα
07:00
Νέα
07:15
Συνέντευξη
07:30
Νέα
07:45
Επίκεντρο
07:50
Σπορ
08:00
Νέα
08:15
Η Γαλλία στο Επίκεντρο
08:30
Νέα
08:45
Επίκεντρο
08:50
Σπορ
09:00
Νέα
09:15
Encore
09:30
Νέα
09:45
Επίκεντρο
09:50
Σπορ
10:00
Νέα
10:15
Ρεπόρτερς
10:30
Νέα
10:45
Επίκεντρο
10:50
Σπορ
11:00
Νέα
11:15
Άνθρωποι και Κέρδη
11:30
Νέα
11:45
Σπορ
11:50
Down to Earth
12:00
Νέα
12:15
Η Γαλλία στο Επίκεντρο
12:30
Νέα
12:45
Τεχνολογία 24
13:00
Νέα
13:10
Μόδα
13:15
Encore
13:30
Νέα
13:40
Ρεπόρτερς
14:00
Νέα
14:15
Ρεπόρτερς
14:30
Νέα
14:45
Επίκεντρο
14:50
Σπορ
15:00
Νέα
15:15
Τεχνολογία 24
15:30
Νέα
15:45
Γαλλικοί Δεσμοί
16:00
Νέα
16:10
Επανεξέταση
16:30
Νέα
16:40
Το 51 τοις Εκατό
16:50
Γαλλικοί Δεσμοί
17:00
Νέα
17:10
Μιλάμε για την Ευρώπη
17:30
Νέα
17:40
Μιλάμε για την Ευρώπη
18:00
Νέα
18:15
Encore
18:30
Νέα
18:45
Η Γαλλία στο Επίκεντρο
19:00
Νέα
19:15
Συνέντευξη
19:30
Νέα
19:45
Γαλλικοί Δεσμοί
20:00
Νέα
20:15
Ρεπόρτερς
20:30
Νέα
20:45
Επίκεντρο
20:50
Βρίσκεστε Εδώ
21:00
Νέα
21:15
Encore
21:30
Νέα
21:45
Τεχνολογία 24
22:00
Νέα
22:15
Η Γαλλία στο Επίκεντρο
22:30
Νέα
22:45
Ματιά στην Αφρική
23:00
Νέα
23:15
Μόδα
23:20
Βρίσκεστε Εδώ
23:30
Νέα
23:45
Ματιά στην Αφρική
00:00
Νέα
00:15
Συνέντευξη
00:30
Νέα
00:45
Γαλλικοί Δεσμοί
01:00
Νέα
01:15
Ρεπόρτερς
01:30
Νέα
01:45
Τεχνολογία 24
02:00
Νέα
02:15
Επίκεντρο
02:20
Βρίσκεστε Εδώ
02:30
Νέα
02:45
Encore
03:00
Νέα
03:15
Η Γαλλία στο Επίκεντρο
03:30
Νέα
03:45
Ματιά στην Αφρική
04:00
Νέα
04:15
Συνέντευξη
04:30
Νέα
04:45
Βρίσκεστε Εδώ
04:50
Μόδα
05:00
Νέα
05:15
Τεχνολογία 24
05:30
Νέα
05:45
Το 51 τοις Εκατό
© 2019 iShow.gr