23
Παρασκευή 24/5
25
06:00
Ειδήσεις στην DW
06:05
Επιχειρηματικά Νέα - Ειδήσεις
06:15
Ειδήσεις στην DW
06:30
Χώρα Κατασκευής: Γερμανία
07:00
Ειδήσεις στην DW
07:05
Σύντομες Ειδήσεις της Ημέρας
07:30
Quadriga - Debate στο Βερολίνο
08:00
Ειδήσεις στην DW
08:05
Ειδήσεις στην DW
08:15
DocFilm
09:00
Ειδήσεις στην DW
09:30
Επιχειρηματικά Νέα - Ειδήσεις
09:45
Τέχνες και Πολιτισμός
10:00
Ειδήσεις στην DW
10:30
Quadriga - Debate στο Βερολίνο
11:00
Ειδήσεις στην DW
11:30
Επιχειρηματικά Νέα - Ειδήσεις
11:45
Τέχνες και Πολιτισμός
12:00
Ειδήσεις στην DW
12:15
DocFilm
13:00
Ειδήσεις στην DW
13:30
Quadriga - Debate στο Βερολίνο
14:00
Ειδήσεις στην DW
14:30
Το Αύριο σήμερα (αγγλικά)
Επιστημονικό μαγκαζίνο
15:00
Ειδήσεις στην DW
15:30
Σε Φόρμα - Εκπομπή για την Υγεία
16:00
Ειδήσεις στην DW
16:30
Ειδήσεις στην DW
16:45
Επιχειρηματικά Νέα - Ειδήσεις
17:00
Ειδήσεις στην DW
17:30
Ειδήσεις στην DW
17:45
Επιχειρηματικά Νέα - Ειδήσεις
18:00
Ειδήσεις στην DW
18:30
Οικολογική Ινδία
19:00
Ειδήσεις στην DW
19:30
Ειδήσεις στην DW
19:45
Επιχειρηματικά Νέα - Ειδήσεις
20:00
Ειδήσεις στην DW
20:15
Επιχειρηματικά Νέα - Ειδήσεις
20:30
Ειδήσεις στην DW
20:45
Τέχνες και Πολιτισμός
21:00
Ειδήσεις στην DW
21:15
Επιχειρηματικά Νέα - Ειδήσεις
21:30
Ειδήσεις στην DW
21:45
Τέχνες και Πολιτισμός
22:00
Ειδήσεις στην DW
22:30
EcoAfrica - Το Μαγκαζίνο για το Περιβάλλον
23:00
Ειδήσεις στην DW
23:30
Σύντομες Ειδήσεις της Ημέρας
00:00
Ειδήσεις στην DW
00:15
Επιχειρηματικά Νέα - Ειδήσεις
00:30
Ειδήσεις στην DW
00:45
Τέχνες και Πολιτισμός
01:00
Ειδήσεις στην DW
01:05
Σύντομες Ειδήσεις της Ημέρας
01:30
Quadriga - Debate στο Βερολίνο
02:00
Ειδήσεις στην DW
02:05
Σύντομες Ειδήσεις της Ημέρας
02:30
Επιχειρηματικά Νέα - Ειδήσεις
02:45
Τέχνες και Πολιτισμός
03:00
Ειδήσεις στην DW
03:05
Σύντομες Ειδήσεις της Ημέρας
03:30
Μαγκαζίνο για την Οδήγηση
04:00
Ειδήσεις στην DW
04:05
Επιχειρηματικά Νέα - Ειδήσεις
04:15
Ειδήσεις στην DW
04:30
Ταξιδιωτικός Οδηγός
05:00
Ειδήσεις στην DW
05:05
Τέχνες και Πολιτισμός
05:15
DocFilm
© 2019 iShow.gr