Πληγωμένες καρδιές
Πληγωμένες καρδιές
Συνοπτικά: Για να βγάλει χρήματα, ο Πάνος (Ανδρέας Ντούζος) γίνεται ναύτης και αφήνει πίσω τη γυναίκα του (Άντζελα Ζήλεια) με τα παιδιά τους (Βασιλάκης Καΐλας και Μαιρούλα Ευαγγέλου). Τα χρήματα όμως δεν επαρκούν και η γυναίκα του δουλεύει από εδώ κι από εκεί για να τα βγάλει πέρα. Η αποφυλάκιση του τεμπέλη αδερφού του (Νίκος Ξανθόπουλος) θα επιδεινώσει την κατάσταση, αφού ο τελευταίος θα αναγκάσει τη γυναίκα του αδερφού του να του δίνει τα λεφτά που κερδίζει....
Δείτε ποιοι παίζουν
Παίζουν
Βασιλάκης Καΐλας
Μαλαίνα Ανουσάκη
Μαίρη Ευαγγέλου
Γιώργος Βελέντζας
Χριστόφορος Νέζερ
Ανδρέας Ντούζος
Νίκος Ξανθόπουλος
Ρένα Γαλάνη
Τάσος Γιαννόπουλος
Άντζελα Ζήλεια
© 2020 iShow.gr