Antigoni
Δείτε ποιοι παίζουν
Παίζουν
Ειρήνη Παππά
Antigone
Manos Katrakis
Creon
Maro Kodou
Ismene
Nikos Kazis
Haemon
Ilia Livykou
Eurydice
Γιάννης Φ.
A Sentry
Byron Pallis
A Messenger
Tzavalas Karousos
Tieresias
Thodoros Moridis
First Elder of Thebes
Giorgos Vlahopoulos
Elder of Thebes
Yorgos Karetas
Elder of Thebes
Thanasis Kefalopoulos
Elder of Thebes
H. Bourgatzas
Elder of Thebes
I. Garifalidis
Elder of Thebes
A. Kakoulidis
Elder of Thebes
Antonis Saviolakis
Elder of Thebes
Pavlos Rafeletos
Elder of Thebes
Mimis Rougeris
Elder of Thebes (ως Dimitris Rougeris)
Kostas Alatzas
Elder of Thebes
D. Skouris
Elder of Thebes
© 2021 iShow.gr