Οδοιπορικό στην ερημο του Αγίου Όρους Eπ. #0.1
Α'' Μέρος
Συνοπτικά: Επιμέλεια-παρουσίαση: Αρχιμ. π. Νικάνωρ Παπανικολάου.
© 2021 iShow.gr