Καταραμένες σακαράκες Eπ. #6.1
Mercedes
Συνοπτικά: Γκας και Ουίλ ανακαλύπτουν μια κλασική Mercedes για μόλις 550 λίρες. Η μηχανή έχει πρόβλημα που δεν μπορεί να επισκευαστεί σε συνεργείο. Αυτό αποτρέπει τους περισσότερους, αλλά όχι και τους φίλους μας!
© 2020 iShow.gr