Οι αγορές στο Bloomberg: Άνοιγμα
Συνοπτικά: O Jonathan Ferro παρουσιάζει μία εκπομπή επικεντρωμένη στο άνοιγμα της Wall Street. Μαζί με τους μεγαλύτερους και ευυπόληπτους στρατηγικούς αναλυτές, η εκπομπή διεξάγει την έρευνα και σας παρουσιάζει τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε.
© 2020 iShow.gr