Συνέντευξη
Συνοπτικά: Μια συνέντευξη με μια προσωπικότητα από τον χώρο της οικονομίας, της πολιτικής, του πολιτισμού ή της διπλωματίας.
© 2020 iShow.gr