Οι αγορές στο Bloomberg
Συνοπτικά: Η εκπομπή εστιάζει στην παρουσίαση των πιο σημαντικών επιχειρήσεων παγκοσμίως και στη μετάδοση των τελευταίων ειδήσεων και πληροφοριών από τις αγορές.
© 2020 iShow.gr