Βυζαντινά μελωδήματα
Συνοπτικά: Με τον πρωτοψάλτη Πάρη Γκούνα, θεολόγο-μουσικοδιδάσκαλο.
© 2020 iShow.gr