Βυζαντινά μελωδήματα
Συνοπτικά: Με τον πρωτοψάλτη Πάρη Γκούνα, θεολόγο-μουσικοδιδάσκαλο.
© 2019 iShow.gr