Σημάδια από το δρόμο
Συνοπτικά: Η εκπομπή ακολουθεί τις μεγαλύτερες κινήσεις της ημέρας, ώστε να προσφέρει στο κονό του CNBC τα τελευταία νέα με τη πιο δυνατή ακρίβεια.
© 2019 iShow.gr