Βρώμικα επαγγέλματα Eπ. #0.1
Υλοτομία με μουλάρια
Υλοτομία με μουλάρια
Συνοπτικά: Ο Μάικ αναλαμβάνει να σκάψει σε υπόγεια σπήλαια κρασιού. Επίσης συναντά υλοτόμους που μεταφέρουν τα δέντρα με τη βοήθεια μουλαριών.
© 2019 iShow.gr