Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Συνοπτικά: Δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα για άτομα με προβλήματα ακοής.
© 2021 iShow.gr