Κάτια Δελή
Συμμετοχές
Φυλακές ανηλίκων (1982)
Τι τριάντα, τι σαράντα, τι πενήντα (1972)
© 2021 iShow.gr