Λίζα Κουντουρη
Συμμετοχές
Ο μικρός δραπέτης (1969)
Ο τζαναμπέτης (1969)
Ο Μικές παντρεύεται (1968)
Ανάμεσα σε δυο γυναίκες (1967)
Βίβα Ρένα (1967)
Δάκρυα για την Ηλέκτρα (1966)
© 2020 iShow.gr