Λιλή Μπάστα
Συμμετοχές
Δάκρυα και διπλοπενιές (1969)
Παιδί μου, αγάπη μου (1969)
Ελπίδες που ναυάγησαν (1968)
Καταραμένη ώρα (1968)
© 2020 iShow.gr