17
Τετάρτη 18/9
19
06:00
Εκπαιδευτική τηλεόραση
06:15
Προσεγγίσεις
07:15
Ακολουθία του Μεσονυκτικού
07:55
Εθνικός Ύμνος
08:00
Ακολουθία του Όρθρου
08:55
Μικροί Χορευτές
09:25
Σκέψεις, Κρίσεις, Σχόλια
10:05
Μουσικοθεατρική Εκδήλωση
12:00
Μαθαίνω να Είμαι Γονιος
12:35
Οδοιπορικό στην Ίμβρο και στην Τένεδο
13:40
Θέματα Θεολογίας
14:15
Ένατη Ώρα
14:30
Αγιογραφικά Αναγνώσματα
14:50
Μαγειρεύοντας Ελληνικά
15:00
Τηλεφημερίδα
16:00
Παρακλητικός Κανόνας
16:45
Στον Τόπο που Γεννήθηκα...
18:25
Ακολουθία του Εσπερινού
19:00
Στους Δρόμους της Παράδοσης
20:10
Τηλεσχολείο ψαλτικής
20:40
Πανεπιστημιακά στην 4Ε - κύκλος 1
«Κεντρική Βιβλιοθήκη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»
21:05
Αναδιφήσεις στην Ιστορία και τον Πολιτισμό
22:00
Ο κόσμος... αλλιώς
23:00
Μικρό Απόδειπνο
23:45
Τηλεφημερίδα
00:45
Μαθαίνω να Είμαι Γονιος
01:20
Οδοιπορικό στην Ίμβρο και στην Τένεδο
02:20
Στους Δρόμους της Παράδοσης
03:30
Θέματα Θεολογίας
04:05
Θεατρική παράσταση
04:35
Παρακλητικός Κανόνας
05:30
Στον Τόπο που Γεννήθηκα...
© 2019 iShow.gr